Konferencja naukowa "SĄDZENIE Z ZASADAMI - realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym"

Rejestracja

Uczestnik bierny

Zakończenie rejestracji 03.06.2018 10:00

50,00 zł

Publikacja

Zakończenie rejestracji 04.06.2018 10:00

50,00 zł

Uczestnik czynny

Rejestracja zakończona 15.04.2018 10:00

100,00 zł

zakończona

Opis wydarzenia
Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie i EDU-PROF Spółka  z o.o., serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konferencji Naukowej 
"SĄDZENIE Z ZASADAMI - realizacja zasad prawa w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym i kanonicznym, która odbędzie się 4 czerwca 2018 r.

Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Zasady prawa są bardzo istotnym elementem systemu prawa. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą określone skutki w obrębie różnych gałęzi prawa. Celem konferencji jest analiza zasad prawa i możliwość dyskusji nad ich realizacją. Adresatami konferencji są doktoranci i pracownicy naukowi.

Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 31 marca 2018 r.

Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do dnia 10 kwietnia 2018 r.

Koszt uczestnictwa biernego wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie udziału w konferencji oraz przerwę kawową.

Koszt uczestnictwa czynnego wynosi 100 zł. I obejmuje materiały konferencyjne, zaświadczenie o wygłoszeniu referatu oraz przerwę kawową.

Przewidujemy wydanie publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Artykuły do planowanej monografii mogą składać nie tylko osoby biorące udział w konferencji. Pełne teksty artykułów należy przesłać do dnia 15 lipca 2018 r., na adres konferencjawsap@gmail.com. Koszt uczestnictwa w publikacji wynosi 50 zł. Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz włączone do planowanej monografii.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 26.01.2018 10:00
Zakończenie: 04.06.2018 18:00

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
71-332 Szczecin

Strona rejestracji:
https://konferencja-zasady.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
dziekanwsap@gmail.com
796 308 376